Fasth Law Home Page
Om OssVar ServiceKontakta OssView Site in English

YTTRANDEN VID INTRÅNG

Vi hjälper våra klienter både med mindre och mer omfattande yttranden gällande intrång. Yttrandena förbereds ofta när en klient är anklagad för patentintrång av ett annat företag och när det, enligt vår åsikt, inte existerar något intrång. Yttrandena gällande intrång kan också tillhandahålla när vår klient är innehavare av ett patent och ett annat företag, exempelvis en konkurrent, gör intrång på klientens patent.

Om det behövs kan vi också påbörja en process gällande patent och andra ärenden relaterade till en patenträttstvist. Generellt är patenträttstvister i USA väldigt dyra och vi fokuserar främst på att undvika patenträttstvister genom medling och att ”designa runt” konkurrentens patenterade produkt. Det är speciellt viktigt att arbeta väldigt nära med klienterna i situationer vid intrång då insatserna ofta är höga.

| Home | Om Oss | Våra tjänster | Kontakta Oss | English |

Fasth Law Offices • 1206 Stanridge Drive • Raleigh, North Carolina 27613-7063 USA
(Tel) 910-687-0001 • (Fax) 919-882-1265

All Rights Reserved. Copyright 2001 Fasth Law
Site Design by Fortress Web Design