Fasth Law Home Page
Om OssVar ServiceKontakta OssView Site in English

VARUMÄRKEN

En betydande del av vår affärsverksamhet involverar inlämnande och upprätthållande av nationella och internationella varumärkesskydd för våra klienter. Nedan är en kortfattad sammanfattning av karakteristiska för varumärken.

A.     Översikt

a.       Ett varumärke är ett ord, namn, symbol, figur eller en kombination av dessa, antagen eller använd av en användare för att identifiera varor och särskilja dem från de som är tillverkade och sålda av andra, såsom en konkurrent.

b.      Ett varumärke betecknar ursprunget av varor. Varumärkesrättigheter är skapade genom godkännande och tillbörlig användning. Varumärket kan bestå så länge som det används tillbörligt.

 B.     Federal varumärkesregistrering

a.       Det absolut bästa sättet att skydda ett märke är genom att lämna in märket för federal registrering. En federal registrering ger en kungörelse av ägandeskap och många rättigheter till ägaren av det registrerade varumärket inklusive rätten att inleda en process i den amerikanska federala domstolen (U.S. Federal Court) och möjligheten att kunna hindra import av varor som gör intrång på varumärket.

b.      Registrerade märken kan bli obestridliga av andra efter fem års kontinuerligt användande.

C.     Typer av varumärkesansökningar

a.       En varumärkesansökan kan baseras på ett befintligt varumärke som används kommersiellt.

b.      En varumärkesansökan kan också baseras på en ärlig avsikt att använda märket kommersiellt någon gång i framtiden. Detta är den allra vanligaste typen av varumärkesansökningar. Om det finns en avsikt att använda märket kan ansökan göras innan märket används för att erhålla ett inlämningsdatum satt så tidigt som möjligt, och därmed för att hindra andra att vara de första som lämnar in en registreringsansökan.

c.       Det är nödvändigt att bestämma lämplig användning av märket innan märket kan bli registrerat.

| Home | Om Oss | Våra tjänster | Kontakta Oss | English |

Fasth Law Offices • 1206 Stanridge Drive • Raleigh, North Carolina 27613-7063 USA
(Tel) 910-687-0001 • (Fax) 919-882-1265

All Rights Reserved. Copyright 2001 Fasth Law
Site Design by Fortress Web Design